Projekts "Starptautiskas JTEFS/BBCC konferences „Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība” organizēšana"

NosaukumsStarptautiskas JTEFS/BBCC konferences „Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība” organizēšana
Izpildes laiks2009.-2013.g
Finansētājs
Budžets
Lomapartneris
InformācijaMĒRĶIS: organizēt starptautisko konferenci „Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība” un nodrošināt zinātnisko rakstu publicēšanu.

AKTIVITĀTES: starptautiskas konferences organizēšana, dalība konferencē un konferences rakstu krājuma un zinātniskā žurnāla Journal of Teacher Education for Sustainability (JTEFS) publicēšana.

SASNIEGTIE REZULTĀTI: līdzdalība, konferences organizēšanā un administrēšanā, kā arī biedru dalība konferences plenārsēdēs, darba grupās un stendu prezentācijās, diskutējot par ilgtspējīgas attīstības integrēšanas iespējām studiju un mācību procesā.
Biedrs (projekta realizētājs)Asociācija „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” (AIIA)
JomasAttīstības/globālā izglītība
Formalā un neformālā izglītība
Pētniecība/akadēmiskā darbība
Pieaugušo izglītība
ValstisSomija
Vācija
Ungārija
Latvija
Krievijas Federācija
Turcija