Sociālo brīvprātīgo biedrība “Odin/Vita”


E-pastsodinvita@yahoo.com
Tālrunis+371 65421354; +371 26896280
AdreseLiepājas iela 4, Daugavpils, LV – 5417
contactperson
Mājas lapahttp://www.odinvita.lv/
Draugiem
Twitter
Facebookhttps://www.facebook.com/ODINVITA-1563353050551554/
MisijaVeicināt indivīdu sociālo aktivitāti, pilsoniskās apziņas veidošanos, demokrātijas principu iedzīvināšanu un attīstību Latgalē, atbalstot brīvprātīgo darbu sociālās atstumtības mazināšanai un sociālajam riskam pakļauto iedzīvotāju
(pensijas vecuma personas (īpaši sievietes un vientuļie pensionāri); pirmspensijas vecuma personas; daudzbērnu un nepilnās ģimenes; bērni; invalīdi un personas ar funkcionāliem traucējumiem; bezdarbnieki (īpaši ilgstošie bezdarbnieki); personas ar nepietiekošām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm; trūcīgās persona) integrācijai sabiedrībā.
JomasBrīvprātīgo darbs
Formalā un neformālā izglītība
ValstisLatvija