Asociācija „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” (AIIA)


E-pastsmarite.kravale@du.lv
Tālrunis
AdreseParādes 1-432, Daugavpils LV-5401 (juridiskā)
Imperatora 3-3, Daugavpils LV-5401 (pasta)
contactpersonMārīte Kravale-Pauliņa
Mājas lapahttp://nvo.ise-lv.eu/
Draugiem
Twitter
Facebook
MisijaVeicināt indivīdu un sabiedrības izpratni un bagātināt pieredzi par izglītību ilgtspējīgai attīstībai.
JomasAttīstības/globālā izglītība
Formalā un neformālā izglītība
Kopienu attīstība
Pētniecība/akadēmiskā darbība
Pieaugušo izglītība
ValstisLatvija
ProjektiKapacitāte asociācijas "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai" darbībai un sadarbībai
Izglītība pašrealizācijai mūža garumā: pašvaldību atbalsts 16-25 gadus veciem jauniešiem
Starptautiskas JTEFS/BBCC konferences „Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība” organizēšana