Category Archives: Aktualitāte

27.04.2021 Šodien valdība pieņēma Latvijas Atveseļošanās un noturības mehānisma plānu. Arī LAPAS devušas savu ieguldījumu plāna izstrādes procesā. Savos atzinumos par Latvijas #ANM LAPAS iestājās par: sasaisti ar valsts ilgtspējīgas attīstības redzējumu un Nacionālo attīstības plānu, tā nodrošinot gan attīstības koordinētību un spēka pielikšanu jomās, kuras krīze skārusi visvairāk, gan reformu ieviešanu ne tikai atveseļojot, […]

Globālā izglītība: Covid-19 un jaunieši

Covid-19: kā savienot lokālo pieredzi ar globālo situāciju – šis ir Globālās izglītības nedēļas 2020 laikā LAPAS sagatavotais materiāls ikvienam, kas vēlas rast idejas sarunai par Covid-19 ar bērniem un jauniešiem.  Materiāla mērķis ir sniegt ierosmi paskatīties plašāk uz šo “jūtīgo” tēmu, iekāpt bērnu un jauniešu kurpēs. No vienas puses viņi ir mazliet pasargātāki tieši […]

Aicinām 8. un 9. martā uz Pilsoniskās sabiedrības forumu

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) aicina ikvienu, kam rūp ilgtspējīgu attīstības mērķu īstenošana 8. un 9. martā tiešsaistē piedalīties starptautiskā Pilsoniskās sabiedrības forumā, kurā runās par Eiropas reģiona aktualitātēm ilgtspējīgas attīstības jomā, un kas notiek īsi pirms ANO Eiropas Ekonomikas komisijas (UNECE) reģionālā foruma par ilgtspējīgu attīstību. Pilsoniskās sabiedrības forumu organizē Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, […]

TRILOGY: The power of words: awareness | Knowing is owning

By Alana Do Nascimento, LAPAS intern I’ve been asked to answer the question: what does it means the power of word to you? The answer didn’t late to come: consciousness. Information is still one of the strongest weapon we have to understand the world around us and to take action to change it for the […]

Tax Money Losses in Latvia

By Liene Rozenštrauha, LAPAS volunteer It is a widespread practice for big corporations and businesses to try reducing their expenditures as much as possible, that includes avoiding taxes. The most well-known way to do so, is to register the whole enterprise or its branches in countries with low corporate taxes. Thus the tax money that […]

L. Rozenštrauha: Nodokļu ieņēmumu zaudējumi Latvijā

Lielo korporāciju un uzņēmumu vidū izplatīta prakse ir mēģinājumi pēc iespējas vairāk samazināt savus izdevumus. Nereti tas iekļauj izvairīšanos no nodokļiem. Izplatītākais veids, kā to realizēt, ir visa uzņēmuma vai tā daļu reģistrēšana valstī ar zemiem korporatīvajiem nodokļiem. Tādā veidā peļņas nodokļu ieņēmumi, kuri pienāktos valstij, kurā uzņēmums ir reģistrēts, tiek novirzīti “trešajai personai”, atņemot […]

Tax avoidance

by Salvatore Messina, LAPAS intern In modern world, one of the key actors in global economy are the multinational companies. They are a product of globalization and capitalism and they act like giants in the “game” of competition. Small and medium local companies suffer from this competition and they often aren’t able to survive. At […]

What is LuxLeaks?

by Salvatore Messina, LAPAS intern Luxembourg Leaks (or Lux Leaks) is the name of a journalistic investigation conducted in cooperation by 80 journalists of 26 countries for the International Consortium of Investigative Journalists. It led to a financial scandal revealed in November 2014. The investigation ended up revealing to the public tax rulings for many […]

A.Melita: When corruption is ashamed of poverty – Walling off slums

Several economic and sporting events in recent years have exposed the contrasting realities that sometimes coexist in the same city and the governments’ concern to hide the “undesirable” parts while foreign guests are in town. When the international attention is focused on a particular place, governments tend to “clean it up” by hiding some parts […]

A.Melita. Corruption Under Our Noses

CORRUPTION UNDER OUR NOSES August, 2016 Corruption is a devastating and malicious disease that affects our society as a whole. This antique and widespread issue has anchored its roots on our society and today no corner of the world seems to be free from it. Every day, corruption alters our lives to a greater or […]