LV EN RU
Drošība


Pasaules Sarunas par cilvēkdrošību

Sarunā tika skatīta cilvēkdrošības tēma, precizāk, kā izmantot cilvēkdroššības konceptu projektu īstenoššanā, tāpēc jo ipašši kā merķauditorija bija uzrunāti dažādu organizāciju pārstāvji.

Cilvēkdrošība nozīmē “brīvību no bailēm un brīvību no trūkuma”. Tas ir priekšnosacījums tautas attīstībai, kas savukārt ir attīstības sadarbības mērķis. Cilvēks var sevi attīstīt, ja ir pieeja veselības aprūpei, iespēja izglītoties un ir pietiekami ienākumi.

Attīstības sadarbība, kas īstenota no tautas attistības skatupunkta, palielina cilvēku iespējas. Savukārt, attīstības sadarbība, kas veikta ievērojot cilvēkdrošības pieeju, risina to, kā novērst vai mazināt apdraudējuma sekas.

Lai šo tematiku aktualizētu un aizinātu NVO sektora pārstāvju līdzdarboties tā stiprināšanā, tika skatīti sekojoši jautājumi:
kā identificēt “problēmu” caur cilvēkdrošības prizmu?
kā cilvēkdrošību izmantot projekta veidošanā?
kā izmantot cilvēkdrošību projektu vadīšanā?

Ideju Talkas pārstāves bija sagatavojušas metodiskus uzdevumus, kas katram diskusijas dalībniekam ļāva iejusties dažādu cilvēku “ādās”, lai labāk izprastu tādas atšķirības kā “ādas krāsa, reģions, kurā esi piedzimis,vecāku statuss utt.

Diskusiju cikls „Pasaules Sarunas” ir iemantojis saukli „Ideālists nav naivs!”, lai atspoguļotu pasaules vajadzību pēc ideālistiem – cilvēkiem, kas tic labākai pasaulei un kas ar saviem darbiem aicina labākai pasaulei noticēt arī pārējos. Labāka sabiedrība un labāka pasaule ir mūsu visu atbildība, jo mēs esam mozaīkas gabaliņi, kas to būvē.

Pārmaiņas sāk indivīds.
Labas pārmaiņas sāk ideālists.
IDEĀLISTS NAV NAIVS.