LV EN RU
Materiāls “Pretkorupcijas stunda’’/ The Material “Anti-Corruption Lesson’’

Sabiedrība par atklātību – Delna ir izveidojusi ierosinājumus skolotājiem un jauniešu līderiem, kā interaktīvā veidā runāt par demokrātijas un pretkorupcijas jautājumiem. Materiāls (latviešu valodā) ir lejupielādējams zemāk. Society for Transparency – Delna has made the recommendations for teachers and youth leaders, how to talk, teach in interactive way about democracy and anti-corruption issues. The material (in Latvian) is downloadable below.

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-09 14:02:06
Kategorija: Caurspīdīgums, atklātība, korupcijas novēršana