LV EN RU
Humānā palīdzība

humana palidz

 

Humānās palīdzības aktivitātes īsteno situācijās, kad ir jāglābj dzīvības, jāatvieglo ciešanas un jāstiprina cilvēku izdzīvošana krīzēs un pēc tam, stiprinot cilvēku pašu spēju reaģēt krīzēs. To vada cilvēcības principi.

Šobrīd humānās palīdzības aktivitātēs var iesaistīties gan cilvēki – brīvprātīgie, gan organizācijas, kas sūta vai uzņem brīvprātīgos. Plašāku informāciju skatīt atbilstošajās apakšsadaļās un tematiskajos video.

Plašāk par humānās palīdzības būtību lūdzam lasīt avīzē “Pasaule kļūst labāka” un tās pielikumā.

Pieredzes stāstus var meklēt tematiskajos video apakšsadaļa “Brīvprātīgo stāsti”.

Video par to, kas ir humānās palīdzības projekti: httpss://www.youtube.com/watch?v=DtwxyBvaWtg&t=11s

Prezentācija par humānās palīdzības sistēmu un noderīgas saites (angļu valodā): skatīt avotu

karte