LAPAS_iepirkums_gala_precizēts_17062013 | LAPAS_iepirkums_gala_precizēts_17062013