LV EN RU
IAM ziņojums 2022

Nevalstisko organizāciju ziņojums par Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu Latvijā (2022)

 

 

 

Ziņojums angļu valodā: NGO Report on the Implementation of the Sustainable Development Goals in Latvia (2022)

 

Viens no galvenajiem Dienaskārtības 2030 (#Agenda2030) ikgadējiem pārskata pasākumiem ir ANO Ekonomikas un sociālo lietu padomes pārraudzībā notiekošais ANO Augsta līmeņa politiskais forums par ilgtspējīgu attīstību (#HLPF). 2022. gada HLPF notiek no 5. līdz 18. jūlijam Ņujorkā par tēmu “Labāka atjaunošanās pēc koronavīrusa (Covid-19) slimības, vienlaikus veicinot 2030. gada ilgtspējīgas attīstības dienaskārtības pilnīgu īstenošanu”. Šī gada prioritārie mērķi ir 4. (Kvalitatīva izglītība), 5. (Dzimumu līdztiesība), 14. (Dzīve zem ūdens), 15. (Dzīve uz zemes), 17. (Partnerības mērķu ieviešanai).

Vidēji reizi četros gados katra valsts ziņo par Ilgtspējīgas attīstības mērķu (#IAM) ieviešanas progresu. Arī Latvija 2022. gadā sniedz savu brīvprātīgo blakusziņojumu. Kopā šogad ziņo 44 valstis, no kurām deviņas ir no ANO Eiropas reģiona. Latvija forumā ziņos otro reizi. Pirmoreiz ziņojums tika gatavots 2018. gadā.

Arī LAPAS, tāpat kā 2018. gadā, veicot konsultācijas ar NVO, jauniešiem, izmantojot pētījumu rezultātus, ir izstrādājusi NVO ziņojumu. Ziņojumā atrodams NVO sektora kopskats, mērķu ieviešanas novērtējums un rekomendācijas. Kopā šogad ziņo 44 valstis, no kurām deviņas ir no ANO Eiropas reģiona.

Latviju HLPF šogad pārstāv starpnozaru delegācija, kurā ir arī LAPAS direktore Inese Vaivare. Latvijas ziņojumu 12. jūlijā sniedza izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, savukārt NVO blakusziņojumu – Inese Vaivare. Prezentācijas ieraksts ir skatāms šeit (no 2:28:00).

 

 

 

Ziņojums ir sagatavots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

LOGO_ AIF_lielais_melns