LV EN RU
Stratēģiskās partnerības ilgtpējīgai nākotnei

Projekta nosaukums: Stratēģiskās partnerības ilgtspējīgai nākotnei

Projekta norises laiks: 01/12/2020 – 31/07/2023 (32 mēneši)

Projekta budžets: 104 926.25 EUR

Finansētājs: projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekta mērķis: veidot stratēģiskas partnerības un paaugstināt iedzīvotāju iesaisti Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā, sekmējot pārliecību par spēju ietekmēt globālus procesus lokāli.
Projekta aktivitātes ir informatīvo kampaņu veidošana par Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, praktiskas diskusijas, daloties ar pieredzi, kā arī atbalsts interešu pārstāvniecībā globāli un nacionāli. Īpaša nozīme tiks pievērsta jauniešu iesaistei, īstenojot specifiskus un piemērotus pasākumus. Projekta rezultāti tiks apkopoti ikgadējos ziņojumos, kuri tiks izplatīti arī starptautiski.
Projekta fokuss ir cilvēks – pārmaiņu līderis savā organizācijā, kopienā, valstī un pasaulē.
Projekts tiks īstenots sadarbībā ar vairāk kā 20 organizācijām, veidos ilgtspējīgu institucionālo un politisko modeli IAM ieviešanai Latvijā.
Projektā ir aktīvi iesaistīti divi partneris no Islandes:

– Festa, kuras darbības modelis ir ļoti līdzīgs, tādējādi tiks nodrošināta gan abpusēja zināšanu pārnese, gan sadarbība aktivitāšu kvalitatīvākai īstenošanai abās valstīs;

– Islandes jaunatnes nacionālā padome Landssamband ungmennafélaga.

 

PROJEKTA AKTUALITĀTES

 

LOGO_ AIF_lielais_melns