LV EN RU
Metodiskie materiāli

Šajā sadaļā atradīsiet materiālus gan izmantošanai mācību stundās, gan dažādās neformālās apmācībās. Sadaļa paredzēta gan skolotājiem, gan vienaudžu izglītotājiem un citiem interesentiem.

Ļoti gaidīsim gan Jūsu atsauksmes pat to, kā veicas šīs aktivitātes realizējot, gan papildus aktivitātes, ko ievietot šajā sadaļā!

1) Šie materiāli ir daļa no LAPAS tulkotā Oxfam metodiskā materiāla. Šajā komplektā ietilpst arī 8 plakāti – katrs veltīts vienam Tūkstošgades mērķim un aktivitāšu aprakstiem. Šie plakāti var tikt izmantoti par pamatu diskusijām un par katru plakātu ir atsevišķs stāsts, ko var izmantot nodarbībās. Ja vēlaties bez maksas iegūt savā īpašumā šo komplektu, sazinieties ar LAPAS caur e-pastu info@lapas.lv.

2) Informāciju, lai runātu par dažādām globālām tēmām (sākot ar tādām tēmām kā pārtika, ūdens, veselība līdz pat dekolonizācijai, klimata izmaiņām un atbruņošanai), varat atrast ANO mājas lapā;

3) Pasaules Bankas attīstības izglītības programma – DEPweb – piedāvā plašu materiālu (grāmatu un moduļu) klāstu par ilgtspējīgu attīstību. Vairāk skatīt mājas lapā.

4) Rokasgrāmata “Starpkultūru komunikācija” ir veidota cilvēkiem, gan kas pirmo reizi saskaras ar tēmu – starpkultūru komunikācija, gan kuriem jau ir priekšzināšanas šajā jomā vai profesionālā darbība rada nepieciešamību gūt papildus informāciju par starpkultūras komunikācijas jautājumiem.
Rokasgrāmata ir sagatavota Sabiedrības integrācijas fonda projekta „Apmācību kursa „Starpkultūru komunikācija” aktualizēšana, sagatavošana un ieviešana” Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas ietvaros”. Vairāk informācijas ŠEIT.