LV EN RU
Attīstības sadarbība

Attīstības sadarbība ir dažāda veida atbalsta sniegšana trūcīgām un mazāk attīstītām valstīm, lai veicinātu šo valstu ilgtermiņa sociālo un ekonomisko izaugsmi, vienlaikus nodrošinot mieru un drošību pasaulē. Attīstības sadarbības partneri var piedāvāt gan savu pieredzi un zināšanas, gan vienkāršu projektu un sarežģītu ilgtermiņa programmu īstenošanu.

Terminā attīstības sadarbība vārds attīstība nosaka palīdzības mērķi. Tas atšķiras no humanitārās palīdzības, piemēram, plūdu seku likvidēšanas vai pārtikas piegādēm badacietējiem. Humanitārā palīdzība nav ilgtermiņa risinājums, tā palīdz likvidēt katastrofas vai situācijas sekas. Savukārt sadarbība nozīmē pārtikušo valstu sadarbību ar trūcīgākām valstīm, savstarpēji vienojoties par vislabāko atbalsta veidu šo valstu attīstībai. Tā valstis izvairās no nevajadzīgas palīdzības uzspiešanas un abas puses uzņemas atbildību par sadarbības efektivitāti.

Attīstības sadarbības pamatprincipi balstās uz universālām vērtībām, kas noteiktas ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un ANO Tūkstošgades deklarācijā.