LV EN RU
Globālie mērķi

Globālie mērķi jeb Ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM)

Beidzoties Tūkstošgades attīstības mērķiem (Millenium Development Goals – MDGs), iekļaujošā ilggadīgā procesā tika izstrādāti jauni globālās attīstības mērķi (Sustainable Development Goals – SDGs)
Piedāvājam informāciju, metodiskos materiālus, video, stāstus latviešu un angļu valodā.

Kas ir IAM

MDGs un SDGs salīdzinājums (angļu valodā):

IAM ieviešana:

IAM skolām

IAM resursi un partneri:

Dažādus resursus par IAM meklējiet arī LAPAS un IAM koalīcijas domubiedru sagatavotajos materiālos:

IAM un bizness (angļu valodā)

IAM pašvadībām un pārvaldei

Personīgi katram no mums