LV EN RU
11. mērķis

11. MĒRĶIS Padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, elastīgas un ilgtspējīgas11.merkis

Atslēgas vārdi: mājokļi, grausti, transporta sistēma, uzrbanizācija, kultūras un dabas mantojums, dabas katastrofu ietekmes mazināšana, urbanizācijas nelabvēlīgo seku mazināšana, zaļo un sabiedrisko zonu pieejamība

Filmas (angļu valodā):

Metodikas (angļu valodā):

Piemēri (latviešu valodā):

Piemēri (angļu valodā):