LV EN RU
12. mērķis

12. MĒRĶIS Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa un ražošanas modeļus12.merkis

Atslēgas vārdi: ilgtspējīgs patēriņš, dabas resursu apsaimniekošana, pārtikas atkritumu mazināšana, ķīmisko vielu apsaimniekošana, publiskie iepirkumi, iedzīvotāju izpratne

Filmas (angļu valodā):

Metodes (angļu valodā):

Piemēri (angļu valodā):