LV EN RU
5. mērķis: Dzimumu līdztiesība

Lasīt stāstus:

- Biedrības “Centrs Marta” stāsts

Elīnas Kļaviņas biedrības “Tēvi” stāsts

Džemmas Sudrabas “Sieviešu stendaps” stāsts

Ritas Kubuliņas “Papardes zieds stāsts”

MĒRĶIS – panākt dzimumu līdztiesību un nodrošināt pilnvērtīgas iespējas visām sievietēm un meitenēm.

Atslēgas vārdi: diskriminācija, vardarbība pret sievietēm, cilvēktirdzniecība un seksuāla izmantošana, sieviešu līdzdalība, vienlīdzīgas tiesības uz saimnieciskajiem resursiem

Meitenes un sievietes cieš no diskriminācijas visā pasaulē. Dzimumu līdztiesība ir ne tikai cilvēktiesības, bet arī pamats mierpilnai, pārtikušai un ilgtspējīgai pasaulei. Nodrošinot meiteņu un sieviešu līdztiesīgu pieeju izglītībai, veselībai, nodarbinātībai un pārstāvniecībai politiskajā un ekonomiskajā lēmumu pieņemšanā, ieguvēja būs gan sabiedrība, gan cilvēce kopumā.

FILMAS

angļu valodā:

 

METODIKA

latviešu valodā:

angļu valodā:

 

PIEMĒRI

latviešu valodā:

angļu valodā: