LV EN RU
9. mērķis: Ražošana, inovācijas un infrastruktūra

Lasīt stāstu:

Emīla Lukjanska “Zinoo” stāsts

Agņa Biukšāna “Elektropunkts” stāsts

Kārļa Krēķa biedrības “Pilsēta Cilvēkiem” stāsts

MĒRĶIS – veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt inovācijas.

Atslēgas vārdi: infrastruktūra, industrializācija, modernizācija, zinātniskā pētniecība, tehnoloģiju izstrāde, piekļuve informācijas un sakaru tehnoloģijām

FILMAS

angļu valodā:

 

METODIKA

 

PIEMĒRI