LV EN RU
Akcija #Prāta tumsa

PLAKATS_Prata tumsa

2. un 3. martā LAPAS aicināja ikvienu iesaistīties akcijā “Pāta tumsa!” Aicinājām uzlikt brilles, nofotografēties un ielikt foto sociālajos tīklos.

Akcijas tēmturi: #PrataTumsa #LAPAS #EYD2015

Paldies katram, kas atbalstīja mūsu akciju un pauda savu attieksmi caur līdzdalību!

Kolaza_Prata tumsa

KONTEKSTS: 23. februārī Ministru kabineta komitejā ministri bez īpašām diskusijām pieņēma lēmumu nesniegt atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) aktivitātēm attīstības izglītības jomā. Neskatoties uz NVO iebildumiem, jau otrdien Attīstības sadarbības politikas plāns 2015.gadam tika akceptēts Ministru kabinetā.

Latvijas NVO ir pierādījušas savu profesionalitāti un darba kvalitāti, īstenojot dažādus projektus izglītības iestādēs, pašvaldībās, visplašākajam mērķgrupu lokam. Attīstības izglītība ir joma, kas apskata katra cilvēka saistību ar globālajām norisēm un otrādi – kā globālās norises ietekmē mūs – migrācija, pārtikas pieejamība, nabadzība, vides aizsardzība un citas tēmas. Būtībā – ko mēs varam darīt, lai pasaule, kurā dzīvojam būtu labāka un godīgāka.

NVO ir ieguldījušas darbu un startējušas lielos Eiropas līmeņa projektu konkursos, uzvarējušas un spējušas piesaistīt ievērojamus finanšu līdzekļus sabiedrības izglītošanai – sākot no 10 000 līdz pat 800 000 EUR par projektu – kopsummā – ap 2 miljoniem eiro. Ir tikai viens BET – neviens no šiem projektiem nav īstenojams, ja nav nodrošināts līdzfinansējums – 10-25% apmērā, atkarībā no projekta.

2015. gadā Ārlietu ministrija ir divkāršojusi attīstības sadarbībai un attīstības izglītībai pieejamos finanšu resursus – par 200 tūkstošiem eiro, kamēr NVO pieejamais līdzfinansējums ir palicis tajā pašā apjomā – 25 000 uz visām NVO. Faktiski, ar lēmumu nepalielināt šo finansējumu, ministri ir zem sitiena nolikuši virkni NVO un tos resursus, kurus mēs varētu ieguldīt tūkstošiem savas valsts pilsoņu izglītošanās procesā. Principā – investīcijā Latvijas demokrātijā un cilvēkresursos. SAŠAURINOT REDZESLOKU.

Šodien – 27. februārī tiek atzīmēta Vispasaules NVO diena un mēs vēlamies pievērst uzmanību, ka NVO darbs ir tikpat svarīgs kā jebkurš cits darbs un aktivitāte, ka tas tiek veikts profesionāli un ar sekmīgiem rezultātiem.

AKCIJA!

LAPAS aicina piedalīties akcijā “PRĀTA TUMSA” – simboliski uzliekot saulesbrilles un staigājot ar tām 2. un 3. martā, jo tieši šajās dienās Rīgā notiek starptautiski ar pilsoniskās sabiedrības jautājumiem saistīti pasākumi, kuros piedalīsies gan Latvijas NVO, gan ārvalstu NVO.

Uzliec saules brilles. Nofotografējies. Ieliec foto sociālajos tīklos. Tēmturi: #PrataTumsa #LAPAS #EYD2015