LV EN RU
#FlipTheScript I Mainām attīstības scenāriju!

Flip the Script Campaign ir globālā kampaņa, kuru īsteno vairākas starptautiskās organizācijas – GCAP un Act4SDGs un kuru Latvijas nacionālais  partneris ir arī Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS). Kampaņas mērķis ir izcelt dažādas izaicinājumus un risinājumus līdzsvarotai,  zaļai un taisnīgai nākotnei caur Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) prizmu.

SDGs jeb Ilgtspējīgas attīstības mērķu (#IAM) stāsts ir par to, ko vēlas lielākā daļa cilvēku: iekļaujoša, mierpilna un ilgtspējīgāka sabiedrība ne vēlāk kā 2030. gadā. Arī Latvija šovasar sniedza savu ziņojumu ANO par mērķu ieviešanas progresu – kā valstij mums ir vēl daudz darāmā (lasi šeit valsts ziņojumu un šeit LAPAS NVO papildu ziņojumu).

Aicinām Jūsu organizāciju piedalīties ar savu IAM stāstu Globālajā rīcības nedēļā 16.-25. septembrī, kad Ņujorkā notiek arī ANO Ģenerālā asambleja. Pievērsīsim arī Latvijas valdības uzmanību mūsu valsts izaicinājumiem un to risinājumiem! Šeit esam sagatavojuši dažus piemērus iedvesmai:

2021 BILANCE

Akcijas būtība ir pavisam vienkārša – vienā lapas pusē ir izaicinājums, otrā – risinājums. Mainām  attīstības scenāriju!

Sociālie mediji, kurus atzīmēt:

  • Twitter: @LAPAS_LV @SDGaction
  • Meta: @BiedribaLAPAS @SDGaction
  • Instagram: @lapas_lv @sdgaction
  • TikTok: @sdgaction

#, ko izmantot:

#IAM #SDG17 #FlipTheScript #Act4SDGs #GlobalGoals #Agenda2030 #LAPAS #IlgtspejigaAttistiba