LV EN RU
Globālās izglītības konference 2021
TepatAra_wwwSmall2021. gada 26. novembrī  LAPAS kopā ar sadarbības partneriem aicināja uz 8. ikgadējo globālās izglītības konferenci – “TEPAT ĀRĀ: Globālā kompetencē balstīta rīcība”. Īpaša konferences uzmanība tika pievērsta globālās kompetences lomai nevienlīdzības mazināšanā, sabiedrības noturības veidošanā un klimata taisnīguma nodrošināšanā.

Konference norisinājās Globālās izglītības nedēļas laikā, kā arī bija viens no LAPAS 2021. gada rudens tematiskās kampaņas par ilgtstpējīgas attīstības mērķu  ieviešanu “Mērķē attīstībā!” pasākumiem.

Sadarbības partneri: UNESCO Latvijas Nacionālo komisija, LR Ārlietu ministrija, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Ilgtspējīgas izglītības centrs, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Starpnozaru koalīcija Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanai.

Konferences programma.

Konferences iedvesmas uzrunas un ekspertu prezentāciju video ierakstus aicinām skatīties LAPAS Youtube kanālā.

 

Par Globālās izglītības nedēļu

No 2021. gada 15. līdz 21. novembrim pasaulē notiek Globālās izglītības nedēļa, ko 20 gadus koordinē Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centrs. Nedēļas ietvarā risinās dažādi starptautiski pasākumi ar moto “Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā!” (It’s our world. Let’s take action!), kas pievērš īpašu uzmanību izpratnei par globalizētu pasauli un pilsonisko pozīciju tajā, cieņai pret daudzveidību, starpkultūru komunikācijai un atbildībai par savu rīcību.

Pasākums top ar Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centra finansiālu atbalstu.

North_South_Centre_logo