LV EN RU
#TaxJustice I Ilgtspējīga starptautiskā finanšu politika
No 2021. gada janvāra līdz 2022. gada jūnijam biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” īsteno projektu par globālo finanšu un nodokļu politiku “Ilgtspējīga starptautiskā finanšu politika”.
Projekta mērķis ir vairot sabiedrības, tajā skaitā gan publiskā, gan privātā sektora, zināšanas un pieredzi par ilgtspēju nodokļu jomā, aicinot tam pievērst uzmanību ikviena sektora spēlētājiem. Tāpat projekts kalpo kā platforma, lai nacionālajā līmenī veidotu dialogu starp iesaistītajām pusēm, kā arī tas veicina iesaistīto valstu dialogu un pieredzes apmaiņu.
Projekta realizēšanas gaitā tiek īstenotas vairākas aktivitātes, tostarp apaļā galda diskusijas, semināri, tāpat arī viedokļu dokumentu un pētījumu prezentācijas, kas ieskicē situāciju globālo finanšu un nodokļu politikas jomā gan starptautiskā vidē, gan Latvijā. Viens no projekta uzdevumiem ir arī nodokļu un finanšu sistēmas ekspertu sagatavošana.
Projekta aktualitātes:
Projektu finansē Eurodad.
Eurodad logo