LV EN RU
Resursi

Prezentācijas no apmācību semināriem

Publikācija: Cits 21.gadsimts jeb sabiedrības vērtību un paradigmu maiņa attīstības valstīs
Latviešu valodā
Krievu valodā

Datu bāzes organizāciju kapacitātes stiprināšanai. Dace Aizstrauta, 05.09.2013.D.Aizstrauta_prezntācija1

Informatīvā sagatavošanās projekta uzsākšanai, ideju un partneru meklējumiem. 10.09.2013. Prezentācija

Komunikācijas kanālu daudzveidība. Dace Aizstrauta, 24.09.2013. Prezentācija

03.10.2013 Semināra prezentācija: GLOBAL ENGAGEMENT: Unlocking Opportunities and Challenges for LAPAS members
2013-10-03 Global Engagement

28.11.2013 Darba kārtība
28.11.2013 Darba kārtība

28.11.2013 Prezentācija
Prezentācija 28.11.2013

12.12.2013 Darba kārtība
12.12.2013 Darba kārtība

12.12.2013 Prezentācija
Prezentacija 12.12.2013

13.01.2014 Projektu izstrādei un ikdienai noderīgas interneta vietnes un padomi. Darba kārtība.
Darba kārtība 13.01.2014
13.01.2014 D.Aizstrautas prezentācija: Projektu izstrādei un ikdienai noderīgas interneta vietnes un padomi.
D.Aizstrautas prezentācija 13.01.2014
Semināra materiālu kopsavilkums

16.01.2014 Praktiskā nodarbība: Projektu izstrādei un ikdienai noderīgas interneta vietnes un padomi. Darba kārtība.
Darba kārtība 16.01.2014
16.01.2014 D.Aizstrautas praktiskā nodarbība: Projektu izstrādei un ikdienai noderīgas interneta vietnes un padomi.
D.Aizstrautas praktiskās nodarbības prezentācija
Semināra materiāla kopsavilkums

31.01.2014 Informatīvais seminārs par projekta “Nevalstisko organizāciju stratēģiju izstrāde attīstības sadarbības projektu plānošanai un ieviešanai” rezultātiem.
Darba kārība 31.01.2014
Prezentācija 31.01.2014

Atbalstītāji

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Projektu līdzfinansē LR Ārlietu ministrija