LV EN RU
MFF un AidWatch

No 2013. gada maija vidus līdz novembra vidum LAPAS īsteno CONCORD finansētu projektu “Strengthening the work on AidWatch and the new EU Multi-annual Financial Framework”.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu LAPAS aktivitātēm, kas saistītas ar ES daudzgada budžeta interešu aizstāvību attīstības jomā Latvijas un ES mērogā, kā arī izstrādāt un prezentēt ikgadējo AidWatch ziņojumu.

 17.10.2013. DISKUSIJA: Kāda ir pareizā ieguldījumu formula līdzsvarotai attīstībai?