LV EN RU
Latvijas un Moldovas sadarbības projekts

Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) sadarbībā ar Moldovas bibliotekāru biedrību, Latvijas Nacionālo bibliotēku un Vidzemes augstskolu uzsākusi īstenot attīstības sadarbības projektu “Bibliotekāri kā lokālās demokrātijas, attīstības un noturības veidotāji”.

Projekta mērķis ir sekmēt lokālās demokrātijas attīstību un vietējo kopienu noturību, paaugstinot bibliotekāru zināšanas un prasmes Moldovā un Latvijā.

Projekta tiešā mērķa grupa ir 45 bibliotekāri – lokālie pārmaiņu līderi, taču, balstoties abpusējās mācīšanās un sadarbības pieejā, tiks iesaistīti arī Latvijas lokālie bibliotekāri no vietējām kopienām.

Kāpēc bibliotekāri? Bibliotēkas ir bijušas un joprojām ir nozīmīgas ikvienas kopienas pastāvēšanai un ilgtspējīgai attīstībai. Savukārt bibliotekāri ir pārmaiņu līderi savās kopienās, ikdienā strādājot un satiekot visdaudzveidīgākās iedzīvotāju grupas vietējā sabiedrībā, sniedzot informāciju, organizējot kultūras un izglītojošas aktivitātes. Bibliotekāriem, it sevišķi lauku apvidos, ir milzīga nozīme savu kopienu un visas sabiedrības stiprināšanā, iesaistoties medijpratības un kritiskās domāšanas veicināšanā.

Netiešā mērķa grupa ir uzlaboto bibliotēku pakalpojumu saņēmēji.

Īpaša uzmanība projektā tiks pievērsta attīstības sadarbības komunikācijai, veidojot Latvijas atpazīstamību un multiplicējot projekta rezultātus.

Projekta laikā notiks vairākas partneru sanāksmes, Vidzemes augstskolas vadībā tiks izstrādāta metodika par sociālās noturības izpratni un veidošanu, ar kuru katrs projekta partneris dalīsies plašāk un turpinās citos projektos. Jau šā gada novembrī bibliotekāru grupa no Moldovas viesosies Latvijā pieredzes apmaiņas vizītē, kas notiks Latgalē.

6Latvijas vēstnieks Moldovas republikā Uldis Mikuts par sadarbības nozīmīgumu: “Mūsdienu informācijas pārbagātības ērā jebkuram no mums ir ļoti svarīgi prast atšķirt ticamus informācijas avotus no patiesību apzināti viltojošiem un propagandu izplatošiem. Bibliotēkas vietējai sabiedrībai ir nozīmīgs informācijas ieguves un izglītības norišu centrs, tās piedāvā avotu izvēles iespējas un vienlaikus dod pamatu veidot jaunas zināšanas par dažādajiem informācijas plūsmu aspektiem. Priecājos, ka ar šī projekta palīdzību tiks stiprināta Latvijas un Moldovas bibliotekāru un medipratības profesionāļu mijiedarbība, veidojot papildus prasmju bāzi un caur to veicinot sabiedrības kopējo noturību.”

6LAPAS direktore Inese Vaivare skaidro projekta nepieciešamību: “Krievijas izraisītais karš neatkarīgajā Ukrainā izgaismojis prokrieviskās propagandas problēmu Moldovā un nepieciešamību uzlabot iedzīvotāju plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, īpaši aktualizējot medijpratību kā kritiski svarīgu prasmi cilvēkiem, kas dzīvo un strādā augsti digitalizētā un pastāvīgi mainīgā pasaulē. Medijpratība ir projekta visaptverošais ietvars, taču vienlaikus, stiprinot lokālo noturību gan Moldovā, gan Latvijā, strādāsim arī ar tieši saistītām tēmām – lokālā demokrātija un Ukrainas bēgļu integrācija.”

6Moldovas bibliotekāru biedrības prezidente Elena Pintilei par sadarbības mērķiem projektā: “Demokrātijai ir nepieciešamas bibliotēkas un bibliotēkām – demokrātija, tādēļ mēs nenogurstoši turpinām to kopt un stiprināt savā Moldovas sabiedrībā, attīstot jaunas sadarbības caur kurām mijiedarboties un augt.”

Projekts top ar Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu.

logo-rinda-www-bez