LV EN RU
Ziņojums "Visbagātāko izdzīvošana"

7.12.2016. klajā nācis 4. ikgadējais ziņojums “Visbagātāko izdzīvošana: Eiropas loma, atbalstot netaisnīgu globālo nodokļu sistēmu 2016″ (‘Survival of the Richest: Europe’s role in supporting an unjust global tax system 2016’.) Ziņojums pēta nodokļu un pārredzamības politikas Eiropas institūcijās, 17  dalībvalstīs un Norvēģijā.

Ziņojums (angļu valodā)

12 ieteikumi Eiropas valdībām (infografika, angļu valodā)

50 % (infografika, angļu valodā)

Dažas ziņojuma atradnes:

  • Kopš LuxLeaks skandāla vienošanos ar individuāliem nodokļu maksāšanas nosacījumiem skaits starp multinacionālajām kompānijām un Eiropas valdībām ir pieaudzis par gandrīz 50%;
  • Politiskais atbalsts lielākas pārskatāmības panākšanai ir audzis, bet joprojām šajā jomā ir vēl daudz izaicinājumu;
  • Eiropas vadības turpina parakstīt pretrunīgas nodokļu vienošanās, kuras mazina taksāciju attīstības valstīs;
  • Neviena no 18 ziņojumā analizēto valstu valdībām neatbalsta iniciatīvu par jaunas ANO nodokļu iestādes izveidošanu, kura nodrošinātu attīstības valstīm vietu pie globālo nodokļu standartu apspriešanas galda.