Metodiskais materiāls par TAM

Tūkstošgades attīstības mērķi (TAM) (Millennium Development Goals (MDG))

2000. gada septembrī pasaules līderu sanāksmē apstiprināja Apvienoto Nāciju Organizācijas Tūkstošgades deklarāciju, ar kuru 191 nācija apņēmās līdz 2015. gadam mainīt pasauli, uzlabojot situāciju tādās jomās kā dzīves līmenis, izglītība, veselība, vides ilgtspēja u.c.
Pamatojoties uz Tūkstošgades deklarāciju, ANO, Pasaules Banka un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija vienojās par astoņiem savstarpēji saistītiem mērķiem, kuru īstenošana uzlabos dzīvi tiem, kuriem klājas visgrūtāk.

LAPAS piedāvā metodisko materiālu par TAM, kas sastāv no 29 nodarbībām, kuru ietvaros iespējams apskatīt un caur interaktīviem uzdevumiem izprast astoņus Tūkstošgades attīstības mērķus.

Materiālu iespējams apskatīt un lejupielādēt šeit.

Saturs:
1. Ievadnodarbības (7-14 un 10-14 gadus veciem skolēniem)
2. Pirmais TAM – Samazināt nabadzību
3. Otrais TAM – Nodrošināt visiem iedzīvotājiem pamatizglītību, kā arī iespēju iegūt vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību
4. Trešais TAM – Nodrošināt vienādas iespējas sievietēm un vīriešiem
5. Ceturtais TAM – Mazināt bērnu mirstību
6. Piektais TAM – Uzlabot mātes veselību
7. Sestais TAM – Ierobežot HIV/AIDS, tuberkulozes un difterijas izplatību, kā arī citus novēršamus nāves cēloņus
8. Septītais TAM – Nodrošināt vides ilgtspēju
9. Astotais TAM – Palīdzēt cilvēkiem mazāk attīstītajās valstīs (attīstības sadarbība

Kopā ar materiālu tiek piedāvāti 8 plakāti. Drukātus eksemplārus iespējams saņemt LAPAS birojā (A.Čaka 49-4), iepriekš piesakoties. Elektroniskā versija atrodama šeit.