LV EN RU
Projektu arhīvs

2016

Pasaules labāko ziņu diena 2016

Eiropas gada attīstībai 2015 aktivitātes Latvijā

2015

Prezidentūras projekts 

2014

Diskusija: Finansējums attīstības sadarbībai: ilgtspējīga pārtikas patēriņa perspektīva 

Globālās izglītības nedēļa 2014

Apmācības un diskusija par pārtikas drošību. No globālā uz vietējo.

Seminārs: Globālo problēmjautājumu lokalizācija

Nevalstisko organizāciju stratēģiju izstrāde attīstības sadarbības projektu plānošanai un ieviešanai

2013

Aid Watch projekts

Attīstības sadarbība Ziemeļu un Baltijas valstīs: pēc Tūkstošgades mērķu dienas kārtības aizstāvēšana un atbalstīšana.

Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā.

NVO kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbības un attīstības izglītības politikas veidošanas procesā.

Biedrības „Sabiedrības par atklātību – Delna” un sadarbības organizāciju kapacitātes stiprināšana efektīvākai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā labas pārvaldības sekmēšanai un korupcijas mazināšanai

2012 – 2013

Post 2015 projekts

2011

Pasaules Sarunas (pasākumu cikls par dažādām globālām tēmām)

2010 – 2012

Baltijas valstis attīstības sadarbībā

2010

Cilvēki kastēs – stereotipi par attīstību

DoIt: Baltijas Attīstības izglītības konference

2009

Nacionālā konference par attīstības izglītību

2006 – 2008

Pasaules dienas – Somijas NVO “KEPA” un LAPAS kopīgs projekts

2007 – 2008

Sadarbība ar Ukrainu

2005 – 2006

Sadarbība ar Moldovu

2005

Sadarbība ar Gruziju