LV EN RU
Projektu konkurss privātā sektora organizācijām

Biedrība „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (turpmāk tekstā – LAPAS) un Latvijas Republikas Ārlietu ministrija izsludina projektu konkursu aktivitāšu ieviešanai Eiropas gada attīstībai 2015 ietvaros (turpmāk – konkurss).

Konkursa ietvaru nosaka Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības (ES) Padomes 2014.gada 16. aprīļa lēmums nr.472/2014/EU par Eiropas gadu attīstībai un LAPAS un Eiropas Komisijas līgums nr. DEVCOM/2014/353-311 par Eiropas gada attīstībai 2015 Latvijas Nacionālās darba programma īstenošanu, kas noslēgts 2014. gada 15. decembrī.

Eiropas gada attīstībai mērķi ir:
1) informēt ES pilsoņus par Eiropas Savienības un dalībvalstu attīstības sadarbību, tās rezultātiem un jauno attīstības ietvaru pēc 2015. gada;
2) sekmēt tiešu iesaistīšanos, kritisko domāšanu un aktīvu interesi attīstības sadarbībā;
3) veidot izpratni par ES attīstības sadarbību un kopīgo atbildību,  solidaritāti un iespējām globālajā mijiedarbībā.

Projektu konkursa mērķis  ir paaugstināt privātā sektora izpratni un  atbildības sajūtu par attīstības sadarbības politiku, privātā sektora iespējām iesaistīties šīs politikas īstenošanā un ieguvumiem no tās.

Ar projekta konkursu saistītie dokumenti:

Projektu konkura nolikums

Pieteikuma veidlapa

EYD_motto_LVEYD_emblem_3lines-LT