LV EN RU
Stāstu grāmata "Attīstība izpaužas cilvēkos"

EYD2015 stastu gramataAttīstība izpaužas cilvēkos

2015. gads bija veltīts viņu stāstiem

Attīstība izpaužas cilvēkos, un mēs gribējām “Eiropas gadu attīstībai — 2015” atspoguļot konkrētos stāstos. Eiropas Komisija 2015. gadā katru nedēļu publicēja vienu stāstu. Tie ir apkopoti šajā grāmatā. No stāstiem var spriest, kā mūsu attīstības sadarbība visā pasaulē ir mainījusi meiteņu un zēnu, sieviešu un vīriešu dzīvi visās mūsu darbības jomās. Šie stāsti ir izkārtoti 12 tematiskās nodaļās, kas atbilst Eiropas gada 12 mēnešu tēmām.

Publicēšanas gads: 2016