LV EN RU
Globālās attīstības projekts

LAPAS kā projekta partneris īsteno projektu DCI-NSAED/2011/197 TRIALOG V: Strengthening CSOs in EU12/AC for active engagement in Global Development.

Projekta vispārējais mērķis ir dziļāka apzināšanās (awareness) un ciešāka iesaiste pilsoniskās sabiedrības organizācijām no ES 12 valstīm un kandidātvalstīm globālajā izglītībā un darbā globālās nabadzības izskaušanai.

Projekta specifiskais mērķis ir stiprināt nacionālās platformas un to biedrus efektīvākai iesaistei globālajā attīstības izglītībā un sabiedrības izpratnes veidošanā.

Projekta aktivitātes:
-platformu atbalsta aktivitātes (vietējās un starptautiskās apmācības, diskusijas, studiju vizītes);
-atbalsts platformām ES prezidentūru sagatavošanai un nodrošināšanai (studiju vizītes u.tml.);
-partnerību veidošanas un kopīgu projektu izstrādes pasākumi;
-apmaiņas vizītes Globālajos Dienvidos;
-informācijas aprites nodrošināšana, politikas viedokļu izstrāde;
-E-ziņu lapa, mājas lapa un žurnāls;
-partneru meklēšana projektiem;
-NVO datu bāze.

Vairāk informācijas par projektu https://www.trialog.or.at/ .

Latvijas koordinators TRIALOG V ietvaros ir LAPAS direktore Inese Vaivare. Projekts tiek īstenots līdz 2015.gada oktobrim ar Eiropas Komisijas atbalstu un projekta partneru līdzfinansējumu.