LV EN RU
Sociālā kampaņa "Ko sēsi, to pļausi"

KoSesiToPlausi630x280logo (1)

Kampaņas mērķis

Paaugstināt iedzīvotāju iesaisti godīgas nodokļu reformas īstenošanā Eiropas Savienības un globālā līmenī, sekmējot indivīdu individuālo atbildību un aktīvu līdzdalību dažādos rīcības līmeņos, sākot no individuālā līdz politiskajam.

Sauklis un vēstījums:

Kampaņas sauklis: Ko sēsi, to pļausi

Sauklis “Ko sēsi, to pļausi” ir teju neapstrīdams apgalvojums, kas stāsta, ka ikviena darbība vai bezdarbība rada rezultātu, kas proporcionāls tajā ieguldītajam. Lai notiktu rīcība, nepieciešama informācija, kritiskā domāšana, spēja apzināties un rīkoties. Sauklis primāri uzrunā katra individuālo atbildību un rīcībspēju.

Kampaņas sauklis publiskots kopā ar karikatūru, kas sašaurina tā plašo filozofisko jēgu, ienesot kampaņas satura fokusu – iedzīvotāju izpratnes veicināšanu par līdzdalību taisnīgu un vienlīdzīgu nodokļu sistēmu reformās, pieprasot ES valstu līderiem apturēt lielo korporāciju nodokļu nemaksāšanu.

Atklājot dažādas multinacionālo korporāciju nodokļu nemaksāšanas radīto ietekmju jomas – ekonomiskā migrācija, mazā un vidējā uzņēmējdarbība, atbildīgs (pārtikas) patēriņš, demokrātijas pamatprincipu ievērošana – tiks uzvērts, ka arī individuāla rīcība, piemēram, atbildīga patēriņa izvēle, spēj ietekmēt globālus procesus, īpaši, ja sabiedrībā ir augsta iedzīvotāju kritiskās domāšanas un līdzdalības spēja.

Tiešā mērķauditorija

  • Iedzīvotāji, īpaši jaunieši vecumā no 21 – 30 gadiem
  • Studenti, nevalstisko organizāciju aktīvisti
  • Mazie/vidējie uzņēmēji
  • Lēmumpieņēmēji

Kampaņas darbības laiks

2016. gada oktobris – 2017. gada marts

KAMPAŅAS PASĀKUMI

Kampaņas materiāli. NOSKATIES! IZLASI!