LV EN RU
Saistīti pētījumi
  • Aicinām iepazīties ar pētījumu Challenges facing civil society organizations working on human rights in the EU („Izaicinājumi, ar ko saskaras pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas iestājas par  cilvēktiesībām Eiropas Savienībā“). Pētījumu piedāvā ES Pamattiesību aģentūra (FRA). Tajā atklājās dažādas problēmas, kas potenciāli var ietekmēt pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbu. Negatīvi ietekmējošas izmaiņas tiesību aktos, šķēršļi finanšu resursu piekļuvei un to ilgstpējības nodrošināšana, kā arī grūtības piekļuvei pie lēmuma pieņēmējiem, kuri veido likumdošanu un politiku. Tieši vai netieši uzbrukumi cilvēktiesību aizstāvjiem, tostarp negatīva diskursa veidošanās sabiedrībā būtiski ietekmē pilsoniskās sabiedrības esošos pamatprincipus.
 FRA pētījums bilde