LV EN RU
LAPAS LAMPA 2017

LAPAS sarunu festivālā LAMPA. 30.06.- 01.07.2017, Cēsis

Fotoreportāžu no LAPAS pasākumiem sarunu festivālā LAMPA skaties šeit.

????????????????????

LAPAS telts “Vārds spēks” šogad piedāvāja sarunas un diskusijas, praktiskās darbnīcas, festivālā tapušu īsfilmu pirmizrādi, tiešraidi no kolonijas, interaktīvās spēles, darbnīcas bērniem. Pasākumi tapa sadarbībā ar mūsu domubiedriem un draugiem: Latvijas Zemnieku federāciju, Ilzi Dzenovsku, biedrību “Zaļā brīvība”, kustību “Gribu palīdzēt bēgļiem”, atbalsta un resursu centru visieem, kurus skar HIV un AIDS “Dia+Logs”, biedrību “Zemes Draugi”, Kaņepes Kultūras centru, Patvērums “Drošā māja”, Avantis, Young Media Sharks, Bērnu Vides skolu.

Uz skatuves “APGAISMO” 1. jūlijā notika LAPAS organizēta starptautiska diskusija “Kur gan esi Tu – vienrinde par nesadzirdētajiem?” DISKUSIJU SKATIES ŠEIT (EN ar LV tulkojumu)

Sadarbībā ar somu žurnālistu Gustaf Antell aicinājām uz diskusiju par mediju lomu demokrātiskā sabiedrībā un nesadzirdētām sabiedrības grupām. Diskusijā piedalījās žurnālisti un mediju zinātāji no Latvijas, Igaunijas,  Polijas un Ungārijas. Dalāmies ar dažām vērtīgām atziņām un secinājumiem no notikušās diskusijas.

“Patiesība ir bezjēdzīgs jēdziens, kas atsājams filosofu interpretācijām.  Žurnālistika, kas dod ieguldījumu sabiedrībā, ir faktos balstīta žurnālistika. Kad sakām, ka fakti ir garlaicīgi un mums jāpasniedz ziņas kontekstā vai, ka stāsti jāstāsta vienkāršā valodā un pretrunīgi fakti nesader kopā, mēs riskējam nojaukt robežas starp patiesību un faktu.” apgalvo Dario Cavegn, ERR News (Igaunija) vadošais redaktors.

Savukārt Gustafs Antels atzīst, ka “daudzām sociālām grupām ir iemesls justies izslēgtām no mediju telpas. Nereti žurnālistiem to ir grūti saprast, jo tie domā, ka dara visu, lai sadzirdētu katru sabiedrības grupu, intervējot dažāda veida ļaudis, arī indivīdus, kas ir atstumti.  Tomēr nereti dēvējam šos intervējamos par “gadījumiem”, attiecoties pret tiem kā objektiem, un, dramatizējot viņu stāstus.”

“Atstumtās grupas ir ne tikai atstātas bez balss, tās nereti atrodas ārpus informācijas telpas. Tur ir virkne risku – dziļāka nošķiršanos no sabiedrības, negaidīti atstumto grupu uzliesmojumi u.c. Spilgti piemēri ir pēdējās vēlēšanas ASV un BREXIT,” skaidro antropoloģe Anna Žabicka. Antropoloģe uzskata, ka žurnālistiem, lai mainītu situāciju uz labu, ir “jāatzīst, savs profesionālais un morālais pienākums būt iekļaujošam.”

Vēl viens mūsdienu informācijas telpu ietekmējošs fenomens ir viltus ziņas. Kā atzīst blogeris Jānis Polis, “tas prasa niecīgus finanšu resursus, lai mūsdienās izplatītu viltus ziņas. Savukārt, lai atspēkotu šis ziņas, jāiegulda nesalīdzināmi lielāks resurss.”

Gustaf Antell tādēļ iesaka izvērtēt un meklēt faktus, ne vien stāstus, un jau sākotnēji atrunāt, par ko netiek stāstīts. #VārdamIrSpēks

__

Sarunu festivāla LAMPA laikā tika atklāta graffiti sienu “Vārda spēks”, kuru radījis mākslinieks Dainis Rudens. Siena atrodas Cēsīs, Raunas ielā 9 (ieeja no Kr.Valdemāra ielas) un joprojām ir apskatāma cēsiniekiem un Cēsu viesiem.

eacea visibility