LV EN RU
Viedokļu raksti

Viedokļu raksti pauž Latvijas ekspertu analīzi un viedokli par aktuālajām diskusijām 10 attīstības sadarbības jomās. Raksti veidoti, sasaistot situāciju un izpratni par jomas nozīmīgumu Latvijā, pēc iespējas tuvinot Latvijas situācijai, izmantojot Latvijas piemērus un apskatot Latvijas pieredzi un iespējas šajā jautājumā.

Aicinām iepazīties ar projekta laikā tapušajiem viedokļu rakstiem:

Miks Muižarājs,  Ilgtspējīga attīstības sadarbība: finansēšanas iespējas, mehānismi un riski

Dace Kavasa, Aktuālie jautājumi dzimumu līdztiesības jomā

Agita Pusvilka, Kas mazinātu badu pasaulē?

Anita Kehre, Mediju loma ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā

Laura Bužinska, Migrācija un cilvēkdrošība: galvenie aspekti globālā, Eiropas un Latvijas mērogā

Kristīne Ļeontjeva, Politiku saskaņotība attīstībai

Agnese Alksne, Privātā sektora loma globālajā attīstībā

Marija Golubeva, Humānās palīdzības dilemmas

Janny Ramakers, Our Climate, Our Commons on the Relation between Climate Change and Development

Evija Goluba, Oficiālā attīstības sadarbība

 

 

Viedokļu raksti sagatavoti Latvijas Platfromas attīstības sadarbībai projekta “Glokalizācija – vietējā atslēga globālai attīstībai. Eiropas gads attīstībai 2015 un ES Prezidentūras projekts Latvijas ES Prezidentūrai 2015” ietvaros. Aktivitātes īstenošana tiek līdzfinansēta arī ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu projekta “Glokalizācija – vietējā atslēga globālai attīstībai, ar projekta nr. 2014.LV/LF/20/16 ietvaros. Projekta ieviešanu finansiāli atbalsta Eiropas Savienība (90%), Sabiedrības integrācijas fonds (5,42%) un Latvijas Republikas Ārlietu ministrija  (4,58%).