LV EN RU
Ilgtspējīgu pasākumu organizēšanas principi

Organizējot pasākumus, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai ievēro ilgstpējīgu pasākumu organizēšanas principus. Aicinām ikvienu pasākumu organizatoru ievērot šos principus!