LV EN RU
Kas mēs esam

Biedrība “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” dibināta 2004. gada 12. augustā. Tā apvieno organizācijas, kas darbojas vai plāno uzsākt darbību attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā.

LAPAS mērķis: nodrošināt Latvijas nevalstiskajām organizācijām (NVO) labvēlīgu vidi un iespējas attīstības sadarbībai nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

Uzdevumi:

  • nodrošināt ilgtspējīgu Latvijas NVO interešu pārstāvniecību nacionālās un starptautiskās attīstības politikas veidošanā;
  • organizēt un aktīvi iesaistīties Latvijas iedzīvotāju informēšanas un izpratnes veicināšanas pasākumos par attīstības sadarbības nepieciešamību un aktualitāti;
  • veicināt Latvijas NVO pieredzes apmaiņu ar pārejas ekonomikas un jaunattīstības valstīm;
  • sekmēt attīstības NVO iesaistīšanos nacionālajās un starptautiskajās iniciatīvās;
  • sniegt NVO informāciju par resursu piesaistes iespējām attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošanai;
  • sekmēt citu valstu pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināšanu.

 

LAPAS statūti

LAPAS iestāšanās anketa

Mūs atbalsta:

LAPAS ir biedrs

Latvijas Pilsoniskajā Aliansē 

European NGO Confederation for Relief and Development CONCORD

World Alliance for Citizen participation CIVICUS

Forus

Affinity Group of National Associations AGNA

Global Alliance for Tax Justice 

SDG Watch Europe

 

LAPAS ir parakstījusi Ministru kabineta un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandu.

LAPAS gada pārskati: 2017, 2018, 2019