LV EN RU
Padome
Inga Belousa : LAPAS padomes priekšsēdētājas vietniece, biedrība

Inga Belousa

LAPAS padomes priekšsēdētājas vietniece, biedrība

inga.belousa@gmail.com
Roberts Osis : LAPAS padomes loceklis, biedrība

Roberts Osis

LAPAS padomes loceklis, biedrība "Papardes zieds"

Daiga Zaķe : LAPAS padomes priekšsēdētāja, biedrība

Daiga Zaķe

LAPAS padomes priekšsēdētāja, biedrība

iic.daiga@gmail.com
Līga Rudzīte : LAPAS padomes locekle, biedrība

Līga Rudzīte

LAPAS padomes locekle, biedrība "Projektu darbnīca kopienām"

ligarudzite@yahoo.com
Krišjānis Liepa : LAPAS padomes priekšsēdētājas vietnieks, biedrība

Krišjānis Liepa

LAPAS padomes priekšsēdētājas vietnieks, biedrība

krisjanis.liepa@gmail.com
Agnese Alksne : LAPAS padomes locekle, biedrība

Agnese Alksne

LAPAS padomes locekle, biedrība

agnese@ksalatvija.lv
Agita Hauka : LAPAS padomes locekle, biedrība

Agita Hauka

LAPAS padomes locekle, biedrība "Latvijas Zemnieku federācija"

info@lzf.lv