LV EN RU
Pētījums par globālās dimensijas klātbūtni Latvijas un Eiropas valstu izglītībā/ The Report on Study About Development Education Aspects in Social Sciences

Pētījums tika veikts projekta "Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos" ietvaros (2013). Pētījuma mērķis bija izvērtēt situāciju formālajā izglītībā sociālo zinātņu jomā dažādās Eiropas Savienības valstīs, apzināt globālās tēmas aktualitāti, citu valstu pieredzi, izaicinājumus un iespējas. Pētījums ietver gan izpētes rezultātus, secinājumus, gan dažādus materiālus skolotājiem, skolēniem un citiem interesentiem, vērtēšanas kritērijus. Pilnais pētījums ir angļu valodā (atrodas zemāk) un saīsinātais ziņojums ir latviešu valodā (atrodas zemāk norādītajā linkā). The report was made within the framework of the project ‘’The Global Dimension in Subjects of Social Science’’ (2013). The aim of the project was to evaluate the situation in the formal education of social sciences in various countries of the European Union; identify the topicality of the global issue and the experience, challenges, opportunities of other countries. The report includes the results, conclusions, different material for teachers, pupils and others, the evaluation criteria. The complete report in English is available below and the short version of the report in Latvian is available in the website indicated below.


Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-08 02:06:19
Kategorija: Attīstības/globālā izglītība