LV EN RU
Attīstības/ globālās izglītības ceļvedis/ The Guide for the Development/ Global Education

Šis ceļvedis tika izveidots, lai veicinātu jauniešu apziņu par sevi kā globālajiem pilsoņiem. Ceļvedis skaidro, kas ir globālais pilsonis un attīstības izglītība un kā tā var izpausties un tikt īstenota. Ceļvedis ir lejupielādējams šeit zemāk. Savukārt zemāk esošais links sniedz papildus interneta resursus attīstības izglītības jautājumos. This guide has been made to promote the sense of youth on themselves as the global citizens. The guide gives insight in the meaning of global citizen and development education and how it can be implemented. The guide is downloadable below. In addition, the link below gives the additional internet resources on the development education issue.


Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-08 09:34:57
Kategorija: Attīstības/globālā izglītība