LV EN RU
Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos’’/ The Project ‘’The Global Dimension in Subjects of Social Sciences’’

Projektu īsteno ‘’Izglītības attīstības centrs’’ sadarbībā ar LEEDS DEC (Lielbritānija), Mondo (Igaunija) un Britu padomi (Latvija) laika posmā no 2013-2015. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības interesi un dalību attīstības/ globālajā izglītībā un sekmēt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem. Zemāk esošais links sniedz vairāk informāciju par projektu (zemāk esošā prezentācija sniedz par projektu kopumā), līdz šim veiktos pētījumus, publikācijas un preses relīzes. The project has been implemented by ‘’Izglītības attīstības centrs’’ within the collaboration with LEEDS DEC (UK), Mondo (Estonia) and the British Council (Latvia) during the time period of 2013-2015. The project aims to promote the interest and participation of the society in development/global education, and to raise awareness of the society about the development issues. The link below provides more information on the project (the presentation below is the presentation on the project in general), the researches which have been done till now, the publications and press releases.


Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-08 10:05:33
Kategorija: Attīstības/globālā izglītība