LV EN RU
Attīstības izglītības jautājumi Latvijas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu saturā/ The Development Education Issues within the Curricula of Elementary and High Schools in Latvia

Lai saprastu, vai un cik lielā mērā Latvijas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu saturā iekļauti attīstības izglītības jautājumi pētījums pievēršas: pirmkārt, attīstības izglītības jēdzienam,tā nozīmes skaidrojumam; otrkārt, veic to dokumentu un procesu analīzi, kas nosaka dažādu jautājumu iekļaušanu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu un mācību priekšmetu saturā. In order to understand how and to what extent the global education issues are included within the curricula of elementary and high schools, the research is focused on, firstly, the notion of development education and its meanings; secondly, analysis of those documents and processes, which determines the inclusion of various issues within the curricula of elementary and high schools.

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-10 15:08:58
Kategorija: Attīstības/globālā izglītība