LV EN RU
Virzoties pretim tautas attīstības politikai/ Progressing Towards Nation's Development Policy

Kā saistīt tautas attīstības politiku ar cilvēkdrošības koncepciju? How to link the nation's development policy with the concept of human security?

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-10 20:36:16
Kategorija: Pētniecība/akadēmiskā darbība