LV EN RU
LAPAS infoLAPA Nr.13/ LAPAS Info Sheet Nr.13

Aktualitātes • Attīstības sadarbības politikai šajā gadā piešķirti 50 000 LS • Veiksmīgi turpinās sarunas par 2015. kā attīstības un sadarbības gadu Eiropā • Pārmaiņas LAPAS darbinieku rindās • LAPAS viedoklis par attīstības sadarbību Interesanti • Par attīstības sadarbību Saeimas ārpolitikas debatē • Atskats uz Kaimiņu sadarbības forumu • Slovākiem sava Nacionālā globālās izglītības stratēģija • Divas jaunas pilsoniskās sabiedrības attīstības sadarbības efektivitātes rīkkopas • Jauna ideja - Tūkstošgades Patēriņa Mērķi • Papildus līdzekļi TAM sasniegšanai 6 valstīs • Video par kokvilnas ražošanu • Starptautiskā sociālā taisnīguma diena un ilgtspējīga ekonomika The Current Issues: •50 000 LVL are allocated for the development cooperation policy within this year •The negotiations on 2015 as development and cooperation year in Europe are continuing successfully; •The changes among LAPAS’ staff •LAPAS opinion on the development cooperation The interesting issues: •About development cooperation in the parliament’s foreign policy debate •The review on the Neighbourhood partnership forum •The Slovaks have their National Global Education’s Strategy •Two new civil societies for the effectiveness of development cooperation •The new idea – Millennium Consumption Goals •Additional resources for MDG’s achieving in 6 countries •The video on cotton production •International Social Justice Day and sustainable economics

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-12 11:51:38
Kategorija: Vispārīgi jautājumi