LV EN RU
LAPAS infoLAPA Nr.18/ LAPAS Info Sheet Nr.18

Aktualitātes: •Veiksmīgi tiek virzīta iniciatīva par 2015. kā attīstības sadarbības gadu Eiropā Notikumi: •Viens nav cīnītājs – partnerības pasākums •DEAR seminārs •„When Small Steps Matter” Attīstības izglītība: •Globālās izglītības nedēļa •Jauns rīks – par vietējās kopienas iesaisti ilgtspējīgā attīstībā •DEEEP projekts turpinās •Attīstības izglītība ekonomiskās krīzes laikā •Politika un prakse: attīstības izglītības apskats Interesanti: •Latvija 64.vietā pēc attīstības palīdzības caurspīdīguma indeksa •ES attīstības sadarbības progress •Par biodegvielu un pārtikas drošību •Cik tālu līdz Tūkstošgades Attīstības mērķu sasniegšanai 2012.gadā? •Godīga tirdzniecība •Ūdens drošība uzmanības centrā •Pilsoņu iniciatīva – „ūdens kā cilvēktiesības” •Robina Huda nodokļu kampaņa •Par cilvēktiesībām migrācijas jomā •Sociālā aizsardzība ES attīstības sadarbībā •Publiskā konsultācija par ilgtspējīgu attīstību The Current Issues: •The initiative on 2015 as the European year of development cooperation has been successfully moved towards agreement The Events: •‘’One is not a fighter’’ – the beginning of partnership •The seminar of DEAR •‘’ When Small Steps Matter” Global Education: •The week on global education •The new tool – on local community’s involvement within sustainable development •DEEEP’s project is continuing •Global education during the economic crisis •Policy and practice: the review on global education The Interesting Issues: •Latvia is in 64th place according to development aid transparency index •The progress of EU’s development cooperation •About biofuels and food security •How far is from the MDG’s achieving in 2012? •Fair trade •Spotlight water security •The citizens’ initiative – ‘’Water as human rights’’ •Taxation campaign by Robin Hud •About human rights in migration area •Social protection in EU’s development cooperation •Public consultation on sustainable development

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-12 13:58:04
Kategorija: Vispārīgi jautājumi