LV EN RU
A pan-Baltic conference ""Solutions to Poverty and Social Exclusion in the Baltic States"" took place in Riga on May 27. The aim of the conference was to identify applicable solutions to elimination of poverty and social exclusion on four levels: individual, organisation, municipal/ governmental and European level.
2014-02-10 19:30:03
Integrācija
Šī projekta mērķis attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Zemāk esošajā linkā ir iespējams atrast informāciju par projektā izmantotajām metodēm, aktivitātēm, kā arī var atrast vairākus linkus uz video, kas stāsta par trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijā, izaicinājumiem, NVO lomu utt.. The aim of this project was to develop, improve the multilateral and accessible for the citizens of the Third World adaption and integration possibilities, and to involve and educate Latvian society. The link below gives additional information on the methods, activities of this project, and additional links to the videos, which gives information on the integration of nationals of the Third World states in Latvia, their challenges, the role of NGOs etc..
2014-02-07 21:05:58
Integrācija