LV EN RU
The project aims to introduce an innovative approach to non-nationals’ language tuition and social orientation to incorporate rule of law education element, mainstream integration in relevant policy portfolios and to acquaint general public with best practices in social orientation.
2018-03-06 18:39:19
Pieaugušo izglītība
• Kas ir cienīgs darbs? • Izaicinājumi • Kāpēc ir svarīgi zināt par cienīgu darbu? • Ko es varu darīt, lai veicinātu cienīgu darbu? •What is the decent work? •Challenges •Why it is important to know the decent work? •What can I do to promote the decent work?
2014-02-10 16:17:04
Pieaugušo izglītība
Projekts tika īstenota Batkenas apgabalā no 2006.-2007.gadam. Tā laikā tika izveidots reģionāls interneta portāls trīs valodās un izstrādāta komunikācijas stratēģija. Rajona administratīvajā centrā tika izveidots bezmaksas interneta piekļuves punkts un tika arī apmācīti administrācijas darbinieki. Vairāk par projektu lasiet zemāk esošajā linkā. The project was implemented in Batken district during the period of 2006-2007. During the project, the regional internet website was made in three languages and the communication strategy. In the administrative centre of the district, the point of free internet access was organized, and the stuff of its administration was trained as well. More information on the project is in the link below.
2014-02-08 14:42:16
Pieaugušo izglītība
Lai veiksmīgāk risinātu vides problēmas, postījumus, Centrālāzijas valstis ir izveidojušas kopīgu interneta platformu CARNet. Šī projekta ietvaros platformas koordinatori (no Kazahstānas, Krievijas, Kirgizstānas, Tadžikistinās, Uzbekistānas) gadu tika apmācīti Latvijas nevalstiskās organizācijas Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS vadībā. Sadarbības rezultātā tika novadītas reģionā pirmās tiešsaistes konsultācijas.Zemāk esošais links sniedz papildus informāciju un linkus saistībā ar šo projektu un tā nozīmi. To better tackle environmental problems, damages, the countries from the Central Asia have common internet platform CARNet. During this project the coordinators (from Kazakhstan, Russia, Kirgizstan, Tadzhikistan, Uzbekistan) of this web page have been trained by Latvian NGO – PROVIDUS within one year. In the result of this collaboration, the first online tutorials were delivered into the region. The link below gives more information and additional links on the project and its significance.
2014-02-07 17:22:34
Pieaugušo izglītība
Iepriekšējos projektos Gruzijas pašvaldības bija saņēmušas datorus, tomēr vietējiem iedzīvotājiem trūka zināšanas, lai ar tiem strādātu. Tādējādi šī projekta ietvaros tika izveidota datormācības programma (Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības Studiju centrs) gruzīnu valodā, kuru apmācību laikā apguva 144 gruzīnu no dažādām pašvaldībām. Zemāk esošajā linkā ir informācija par projektu un tā nozīmi. During the previous projects several municipalities of Georgia received computers; however, people couldn’t work with them because of the lack of knowledge. Thus during this project the computer training program was made (by Riga Technical University’s The Distance Education Study Centre) in Georgian, which was learned by 144 Georgians from different municipalities. The link below gives more information on the project and its significance.
2014-02-07 16:35:38
Pieaugušo izglītība