LV EN RU
Seminārs “Iekļaujošas izglītības politika un prakse’’/ The seminar “The Policy and Practice of the Inclusive Education’’

Semināra (2012) mērķis bija iepazīstināt Vidusāzijas valstu pārstāvjus ar Latvijas pieredzi iekļaujošās izglītības jomā. Dalībnieki bija no Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas un Mongolijas. Zemāk esošais links sniedz informāciju par semināra norisi un ieguvumiem. The goal of the seminar (2012) was to introduce the participants of the Central Asian countries with the experience of Latvia in the inclusive education. The participants were from Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Mongolia. The link below provides the information on the seminar’s proceeding and the benefits.

Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-08 10:59:06
Kategorija: Formalā un neformālā izglītība