LV EN RU
Diskusija “Kompetents pedagogs 21. gadsimtā: starptautiskā perspektīva un Latvijas uzdevumi”/ The Discussion ‘’The Competent Teacher in 21st century: the international perspective and the objectives of Latvia’’

2013.gada janvāra beigās norisinājās diskusijas, kuras mērķis bija veidot kopēju izpratni par priekšnosacījumiem kvalitatīvai izglītībai. Zemāk var lejupielādēt diskusijas ideju kopsavilkumu materiālā – “Kompetents skolotājs 21.gadsimtā’’ (latviešu valodā). Zemā esošais links sniedz ieskatu diskusijas kopsavilkumā. In the end of January in 2013, there as the discussion that aimed to form common understanding about the preferences of qualitative education. Below you can download the sum up of the discussion – ‘’The Competent teacher in 21st century’’ (in Latvian). The link below gives the insight in the main ideas of the discussion.


Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-08 11:47:40
Kategorija: Formalā un neformālā izglītība