LV EN RU
Grāmata “Rokas lelles stāsta Āfrikas bērnu stāstus’’/ The Book ‘’The Hand Puppets Tell the African Children’s Stories’’

Grāmatā ir apkopoti vairāki stāsti par dažādiem dzīvniekiem un viņu piedzīvojumiem no afrikāņu bērnu skatupunkta. Līdz ar to grāmata var palīdzēt veicināt izpratni par citām kultūrām un bērnu dzīvi dažādās Āfrikas valstīs (stāsti ir apkopoti no Kenija, Mozambika, Nigērija). Grāmatā arī atrodas instrukcijas, kā izveidot vienkāršas rokas lelles, lai bērnu stāstus varētu izspēlēt teātra uzvedumu veidā. Lelles paredzēts veidot no materiāliem, kas vairāk nav ikdienā nepieciešami, tādējādi veicinot otrreiz pārstrādājamo materiālu izmantošanu. Grāmatu var izmantot bērnudārzu un bērnu centru audzinātāji, sākumskolu skolotāji, interešu pulciņu vadītāji, vecāki un citi interesenti. Grāmata ir latviski.Grāmata krievu valodā ir lejupielādējama linkā zemāk. The book contains several stories on the different animals and their adventures from the perspective of African children. Thus the book can help to promote the awareness on other cultures and children’s life in few African countries (the stories are collected from Kenya, Mozambique, and Nigeria). The book has also the instructions on how to make simple hand puppets so the kids could replay the stories into the theatrical performances. The puppets should be made from those materials that are not used in daily life anymore thus promoting recycling. The book can be used by kinder garden and children centre teachers, primary school teachers, leaders of interest groups, parents and others who are interested! The book is in Latvian.The book in Russian is downloadable in the link below.


Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-12 00:28:33
Kategorija: Formalā un neformālā izglītība