LV EN RU
Metodiskās vadlīnijas “Rokas lelles stāsta Āfrikas bērnu stāstus’’/ The Methodological Guidelines ‘’The Hand Puppets Tell the African Children’s Stories’’

Metodiskās vadlīnijas var izmantot bērnudārzu un bērnu centru audzinātāji, sākumskolu skolotāji, interešu pulciņu vadītāji, vecāki un citi interesenti. Tās ir paredzētas nodarbību vadīšanai, kas balstītas uz grāmatu „Rokas lelles stāsta Āfrikas bērnu stāstus’’, kas ietver dažādus stāstus par dzīvniekiem un to piedzīvojumiem. Vadlīnijas iekļauj instrukcijas stāstos iekļauto leļļu izgatavošanai. Tās paredzēts veidot no materiāliem, kas vairāk nav ikdienā nepieciešami, tādējādi veicinot otrreiz pārstrādājamo materiālu izmantošanu. Vadlīnijas ir latviešu valodā. Vadlīnijas krievu valodā ir lejupielādējamas linkā zemāk. The methodological guidelines can be used by kinder garden and children centre teachers, primary school teachers, leaders of interest groups, parents and others who are interested. The guidelines are for the workshops that are based on the book ‘’The Hand Puppets Tell the African Children’s Stories’’, which contains several stories on animals and their adventures. The guidelines include the instruction on how to make the puppets mentioned in the stories. The puppets are supposed to be made from materials that are not used any more in daily life, thus promoting recycling. The guidelines are in Latvian. The guidelines in Russian are downloadable in the link below.


Autors: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Datums: 2014-02-12 00:51:14
Kategorija: Formalā un neformālā izglītība